Размяната на брачни халки символизира зрялостта на двойката и превръща тяхната връзка в свещен съюз.