Кръгла форма на годежният пръстен изразява безкрайност, вечен съюз, неразрушима връзка.