Политика за поверителност и защита на личните данни

Комисия за защита на потребители
Онлайн решаване на спорове

Davkov.com обработва Вашите лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – (EU) 2016/679 , “Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”, както и действащото национално законодателство за защита на личните данни. 

Категории лични данни, които Davkov.com обработва: 
 • Вашата контактна информация – имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес 
 • Вашият IP адрес 
 • Данни за поръчката, включително начина на плащане и номера на транзакцията 
 • История на Вашата поръчка. 
 • Информация, свързана с предоставяне на услугата – всякакъв вид комуникация и кореспонденция между Вас и нашия отдел за обслужване на клиенти. 
 • Davkov.com не обработва и не съхранява данни от банкови карти или други финансови инструменти. 

 

Законосъобразност на обработването: 
 • Davkov.com обработва Вашите лични данни, необходими за изпълнението на Вашия договор за покупка от нашия сайт. 
 • Davkov.com обработва Вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство. 

Обработваме Вашите лични данни със следните цели: 
 • За целите на точното и правилно изпълнение и доставка на Вашата поръчка. 
 • За целите на ясната и точна комуникация с Вас относно състоянието на поръчката. 
 • За целите на гаранцията в рамките на гаранционния период на продуктите 
 • За целите на нашите проучвания на клиентската удовлетвореност и програмите ни за лоялност 
 • За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство – за да можем да декларираме и да отчитаме продажбите си. 
 • При извънредни обстоятелства, Davkov.com може да обработва допълнителна идентификационна информация, с цел избягването на финансова измама или кражба на самоличност. 
 • За да можем да изпращаме нашия бюлетин и рекламни материали само в случаите, когато клиентите дават съгласието си за това. 
Срок, в който съхраняваме Вашите лични данни: 

Davkov.com съхранява личните данни, които сте предоставили по време на регистрацията на нашия сайт, до момента, до който профилът ви е активен. 

Davkov.com съхранява личните ви данни за срока на производството и доставката на поръчаните от Вас продукти, за срока, посочен в Условията за връщане, но не по-дълъг от 2 години или при по-дълга гаранция, за срока на гаранционната отговорност. 

В случай че изискаме допълнителни данни, за да удостоверим Вашата самоличност, ще запазим тези данни, докато законовото изискване за запазването им вече не е налице. 

В случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании, лотарии и всякакви други промоции, периодът на обработка ще бъде посочен във всеки случай, а участниците ще бъдат информирани за него. 

Потенциални получатели на Вашите лични данни: 

Davkov.com не предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това или в изброените по-долу случаи: 

Davkov.com предоставя Вашето име, адрес и телефонен номер на куриерската фирма, която доставя Вашия продукт. 

При извънредни обстоятелства Davkov.com може да потвърди личните Ви данни пред доставчиците на платежни услуги с цел предотвратяване на финансови измами или кражба на самоличност. 

Когато специален закон изисква това, Davkov.com прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни и други държавни органи, както и към доставчиците на счетоводни услуги. 

Вашите права като субект на данни – по всяко време, Вие имате право да: 
 • Да поискате достъп до Вашите лични данни, които Davkov.com обработва, както и да получите копие от тях. 
 • Да поискате изтриването на личните Ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок. 
 • Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината. 
 • За да упражните някое от гореизброените права, просто изпратете имейл съобщение с молбата си на нашата страница за контакт или на имейл на info@davkov.com . Ще Ви отговорим в най-кратък срок. 
 • По всяко време, ако се опасявате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, който ще намерите, отбелязан по-долу. 
Как защитаваме Вашите лични данни?

Davkov.com гарантира, че са предприети всички административни, технически и физически мерки за защита на Вашите лични данни от случайно, незаконно или неоторизирано обработване, унищожаване, загуба, достъп, разкриване или използване. 

Ние защитаваме нашия уебсайт и останалите ни информационни системи, чрез използване на най-съвременните технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица. Независимо от редовните проверки, нека имаме предвид, че гарантирана защита срещу всички заплахи никъде не би могла да бъде осигурена. 

Отговорно лице за обработването на Вашите лични данни: 

Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/ 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

Политика за Бисквитки 
Какво са Бисквитките? 

HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. „Бисквитките“ са изобретени от Лу Монтули, бивш служител на Нетскейп Комюникешънс. Почти всеки по-голям и богат на функционалност сайт в Интернет пространството използва бисквитки. 

Съдържание и предназначение на бисквитките 

„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. 
Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанито от потребителите и т.н. 
Като най-добър пример за информация записана в бисквитка е дали сте отговорили с „ок“ за използването на бисквитки за този сайт, за да не бъдете питани отново. Също така някои вградени от други сайтове видеа използват бисквитки за да събират анонимно статистика за това, от къде сте попаднали на въпросното  видео и кои видеа са гледани. 

Колко време стои бисквитката записана на компютъра ми? 

По принцип дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило – тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките може да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време. 

Какво идентифицират бисквитките? 

Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски акаунти. 

Какво да направите, ако не желаете да бъдат инсталирани „бисквитки“ на Вашия компютър? 

Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на техния компютър или мобилно устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. Ако предпочитате, е възможно да се блокират някои или всички „бисквитки“ или дори да се премахнат „бисквитките“, които вече са поставени на Вашето устройство, но трябва да сте наясно, че може да загубите някои функционални възможности. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър. По-долу е обяснено как. 

За какво са тези предупреждения навсякъде, че сайта ползва бисквитки? 

На 25 май 2011 Европейският съюз въведе изискването всички уебсайтове, опериращи на територията му, да търсят съгласието на потребителите си да инсталират „бисквитки”. Аргументите в полза на решението бяха, че те представляват потенциален риск при управлението на личните данни на гражданите на ЕС и застрашават тяхната неприкосновеност. 
Макар да няма ясен текст, който да подсказва как трябва да изглежда въпросното „съгласие“, за момента се използва стандарта на т. нар. „мълчаливо“ съгласие. Според него потребителят разрешава инсталирането, ако след надпис с предупреждение за наличие на „бисквитки” продължи да разглежда конкретния уебсайт. 

Какво ми гарантира наличието или липсата на подобно съобщение на даден сайт и кое от двете трябва да ме притеснява? 

Концепцията за информираност на потребителя принципно е добра, но липсата на подобно съобщение на даден сайт за съжаление по никакъв начин не Ви гарантира, че от него не се използват бисквитки. Ако въпросният сайт е създаден с цел злоупотреби и/или инсталиране зловреден софтуер върху компютъра Ви, силно се съмняваме, че ще бъдете предупредени за това. 
Според нас наличието на подобно съобщение към момента означава едно единствено нещо: Че собствениците и администраторите на въпросния сайт имат желание да се спазват приетите закони (добри или лоши, ефективни или не) и са загрозили умишлено сайта си с предупреждение,  за да бъдат спазени правата на потребителите им. Реално погледаното сайт с предупреждение за използването на бисквитки има по-голяма вероятност да е безопасен, отколкото такъв, който няма такова, но използва бисквитки.  

Позволяване или забраняване на бисквитките от настройките на браузъра: 

Почти всеки браузър може да позволи или да забрани използването на „бисквитки“чрез настройка. По-долу сме дали информация за някои от най широко използваните браузъри. 

за Microsoft Internet Explorer: 
 • Tools > Internet Options > Privacy Tab 
 • Използвайте плъзгача, за да зададете опциите, или използвайте допълнителните опции (Advanced…)
за Mozilla: 
 • Tools > Cookie Manager ИЛИ 
 • Edit > Preferences > Privacy & Security 
 • Задайте опции в точка Cookies 
 • Cookie Sites позволява настройки по домейни: Block/Session/Allow 
 • Stored Cookies отваря прозорец за управление на „бисквитки“, в който се показват подробности за съхранените бисквитки, като има възможност да се изтриват или блокират 
за Operа 
 • Opera > Settings > Preferences… ИЛИ 
 • Ctrl+F12 
 • Advanced > Cookies 
 • Accept cookies – използването на бисквитки позволено. Стойността е зададена по подразбиране. 
 • Accept only cookies from the site I visit – позволяване използването на бисквитки само от сайта, който сте посетили. 
 • Never accept cookies – забранено използването на бисквитки. 
 • Delete new cookies when exiting Opera – изтриване на новите бисквитки след затварянето на браузъра. Ако сте посетили даден нов сайт, който запазва информация в бисквитките, след затварянето на браузъра, новосъздадените бисквитки автоматично се трият. 
 • Ask me before accepting cookies – браузърът пита потребителя, дали иска да/не използва бисквитки при нужда. 
 • Manage Cookies – организиране на бисквитките. 

 

за Google Chrome: 
 • Опции > Разширени настройки 
 • Поверителност > Настройки на съдържанието > „Бисквитки“ 
 • Да се разреши задаването на локални данни (препоръчително) – стойността е зададена по подразбиране. 
 • Разрешаване на задаването на локалните данни само за текущата сесия. 
 • Задаването на данни от сайтове да се блокира изцяло. 
 • Да се блокира задаването на „бисквитки“ на трети страни – да/не 
 • „Бисквитките“ и другите данни за сайтове и приставки да се изчистват, когато затварям браузъра си – да/не 

 

×