САМО ДНЕС 27/04/2024г. 50% ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ БИЖУТА С ДИАМАНТ

Политика за поверителност

Заглавията

Въведение

Davkov.com обработва Вашите лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – (EU) 2016/679 (GDPR), „Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“, както и действащото национално законодателство за защита на личните данни.

Категории лични данни, които Davkov.com обработва

 • Вашата контактна информация: имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес.
 • Вашият IP адрес.
 • Данни за поръчката, включително начина на плащане и номера на транзакцията.
 • История на Вашата поръчка.
 • Информация, свързана с предоставяне на услугата: всякакъв вид комуникация и кореспонденция между Вас и нашия отдел за обслужване на клиенти.

Davkov.com не обработва и не съхранява данни от банкови карти или други финансови инструменти.

Законосъобразност на обработването

Davkov.com обработва Вашите лични данни, необходими за:

 • изпълнението на Вашия договор за покупка от нашия сайт.
 • спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

Цели на обработването

 • За точното и правилно изпълнение и доставка на Вашата поръчка.
 • За ясната и точна комуникация с Вас относно състоянието на поръчката.
 • За гаранцията в рамките на гаранционния период на продуктите.
 • За проучвания на клиентската удовлетвореност и програмите ни за лоялност.
 • За спазване на данъчното и счетоводно законодателство.
 • При извънредни обстоятелства за избягване на финансова измама или кражба на самоличност.
 • За изпращане на бюлетини и рекламни материали при дадено съгласие.

Срок на съхранение на данните

 • Davkov.com съхранява личните данни, предоставени по време на регистрацията на сайта, докато профилът е активен.
 • Davkov.com съхранява личните данни за срока на производството и доставката на поръчаните продукти и за срока на гаранционната отговорност, но не по-дълъг от 2 години.

Потенциални получатели на Вашите лични данни

 • Davkov.com не предоставя лични данни на трети лица, освен ако законът не изисква това или в следните случаи:
  • Куриерски фирми за доставка на продукта.
  • Доставчици на платежни услуги при извънредни обстоятелства за предотвратяване на измами.
  • Компетентни данъчни и други държавни органи, както и доставчици на счетоводни услуги, когато това е изискуемо.

Вашите права

 • Достъп до личните данни, които Davkov.com обработва, и получаване на копие от тях.
 • Изтриване на личните данни („правото да бъдете забравени“).
 • Коригиране на неточни лични данни.
 • Преносимост на данните.

За да упражните някое от тези права, изпратете имейл на info@davkov.com. Ще Ви отговорим в най-кратък срок.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Davkov.com гарантира, че са предприети всички административни, технически и физически мерки за защита на Вашите лични данни. Нашият уебсайт и информационни системи са защитени с най-съвременни технически и организационни мерки.

Контакт за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/ Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Електронна поща: kzld@cpdp.bg

×